Inderøy Internasjonale Kvinneforum – Aktivitetsplan 2017

Årsplan finner du her: aktiviteteplan 2017 doc

Inderøy internasjonale kvinneforum arrangerer åpne møter den første tirsdagen i måneden. Forumet er for kvinner i alle aldre og fra alle nasjoner. Innholdet i hvert enkelt møte varierer fra dialog om kvinnespørsmål i ulike land, matlaging og aktiviteter hvor vi deler interesser/tradisjoner samt uformell bli-kjent-prosess.

Deltakerne rekrutteres via ulike ressurspersoner i lokalmiljøet og via de som allerede deltar. Vi samarbeider tett med flyktningetjenesten. Informasjonen om tiltaket spres ellers via, e-postliste til ulike instanser i kommunen, interessenter, inkluderes i e@`s aktivitetsplan samt plakater om forumets årsplan i sentrum av Inderøy. Alle kvinner er velkommen!

Tiltaket har vært i drift fra november 2008, og har hatt faste møter en gang i måneden. Det er fra 10 – 20 personer som deltar på møtene, hvorav halvparten er etnisk norske.  Den andre halvparten som for tiden er aktive i kvinneforumet kommer fra Eritrea, Sudan, Afghanistan, Filippinene, Russland, Romania, Guatemala og Nederland. Totalt sett har vi ca.20 ulike kvinner som deltar.

Forumet drives av Inderøy Sanitetsforening. Vi mottar støtte fra  Inderøy kommune. Tilskudd brukes til å dekke utgifter i forbindelse med møtene. Deltagelse er gratis.

Comments are closed.